Privātuma politika

Laine ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro Laine datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas un tiesības attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Personas datu aizsardzība

Šī privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regula) prasībām. Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta Regulā.

Kāpēc Laine apkopo, glabā un apstrādā Jūsu datus?

Jūsu dati tiek apkopoti, lai:

  • lai ļautu Laine atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
  • sagatavotu anonīmu statistiku par tīkla vietnes lietošanu;
  • piegādātu Jums produktus;

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti Laine uzņēmumu darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Kādus datus Laine apkopo?

  • fiziskai personai: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs ,piegādes adrese;

Bērnu dati

Šī tīkla vietne nav paredzēta bērniem. Mēs apzināmies bērnu informācijas aizsardzības būtiskumu, jo īpaši tiešsaistes vidē, tāpēc mēs apzināti neveicam bērnu datu apkopošanu vai apstrādi.

Cik ilgi Laine glabā Jūsu datus?

Mēs glabāsim Jūsu personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

  • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
  • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
  • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku;

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to pareizību un labot tos?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību, labot un/vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums un gadījumā, ja piemērojams, Jūsu pārstāvētajam uzņēmumam nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam, 30 dienu laikā no Jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas.

Ja tas būs tehniski iespējams Laine, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, nodrošinās Jūsu datu pārnesamību citam datu pārzinim.

Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu abonēšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi info@lainesalons.lv 

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Kur vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos?

Sūdzību un citu ar datu apstrādi saistītu un risināmu jautājumu gadījumā rakstiet Laine datu aizsardzības amatpersonai (e-pasts: info@lainesalons.lv ).

Ja jūs iesniegsiet ar privātumu saistītu sūdzību, mēs reģistrēsim Jūsu vārdu un/vai uzņēmuma nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pasta adresi, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. Atbildi uz Jūsu sūdzību mēs sniegsim tiklīdz tā būs izskatīta.

Vispārīgie noteikumi

Laine var veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā pēc saviem ieskatiem, kad tas būtu nepieciešams. Ja šādas izmaiņas tiek ieviestas, tad attiecībā uz Jums tās stājas spēkā 30 dienu laikā no to izsludināšanas brīža. Tāpēc lūgums periodiski apmeklēt šo tīkla vietni un sekot izmaiņām.

Sazinieties ar Laine

Gadījumā ja šī Privātuma politika neatbild uz kādiem Jums svarīgiem privātuma jautājumiem, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@lainesalons.lv